Producten en Diensten

ZorgInfo als dienst (SAAS = Software As A Service)

ZorgInfo is een internet applicatie met een portaal functie, die ondersteunt om eenduidigheid, objectiviteit, doelmatigheid, controles achteraf te realiseren bij het aanvraag- en machtigingenproces van verstrekkingen binnen de AWBZ, ZVW en WMO. Door de beschikbare managementinformatie is inzicht en sturing mogelijk.

Dé softwareoplossing voor objectieve indicatiestellingen, efficiënte verwerking en afhandeling van aanvragen van
verschillende verstrekkingen en genereren van managementinformatie. Lees meer

Reacties zijn gesloten.