Transparantie en sturing

Daarnaast is er via ZorgInfo managementinformatie voorhanden waardoor optimale aansturing kan plaats vinden en transparantie naar o.a. toezichthouders gegeven kan worden.

Mede door de vereenvoudiging en automatisering van de administratieve processen zijn aanzienlijke besparingen te realiseren.

Reacties zijn gesloten.