Objectivering en protocollering

De indicatiestelling van verstrekkingen dienen te worden geobjectiveerd en geprotocolleerd waardoor de voorwaarden zijn ingevuld voor het verkrijgen van de meest optimale voorziening.

Reacties zijn gesloten.